Вернуться на главную страницу

Государственные услуги

ҚР БжҒМ №578 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы»

МОН РК №578 Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

Стандарт государственной услуги(каз)

Стандарт государственной услуги

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында құжаттарды қабылдау

Кабинет: кәсіптік бағдарлау кабинеті (бірінші оқу ғимараты)
Қабылдау күндері: дүйсенбі-сенбі
Жұмыс уақыты: 9.00 - 18.00
Түскі үзіліс: 13.00-14.00
Қызметтерді көрсету мерзімі:
Күндізгі оқу бөлімі - 20 маусым - 25 тамызға дейін
Сырттай оқу бөлімі – 20 маусым - 20 қыркүйекке дейін
Орындаушы: қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Орындауға жауапты – директордың ОӨІ жөніндегі орынбасары

Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования

Кабинет профориентации (первый корпус)
Дни приема – понедельник – суббота.
Часы работы – с 9.00 до 18.00.
Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.
Период оказания услуги
Очная форма обучения – с 20 июня по 25 августа
Заочная форма обучения - с 20 июня по 20 сентября
Исполнитель – ответственный секретарь приемной комиссии
Ответственный за исполнение – зам. директора по УПР

«Риддер аграрлық техникалық колледжі» КМҚК-да мемлекеттік қызметтерді көрсету регламенті

Мемлекеттік қызмет түрі Мем. қызметке бұйрық Мем. қызметті көрсету нысаны Мем. қызметті көрсету мерзімі Мем. қызметті көрсету мерзімі Мем. қызметті алуға қажетті құжаттар тізбесі Құжаттарды қабылдау қорытындысы Мем. қызметті көрсетудің қорытынды нәтижесі
2 ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында құжаттарды қабылдау (қызмет тегін көрсетіледі) ҚР БжҒМ 2018 жылғы 18 қазандағы №578 Электронды/қағаз түрінде Күндізгі оқу түріне 20 маусымнан 25 тамызға дейін; Сырттай оқу түріне 20 маусымнан 20 қыркүйекке дейін Дүйсенбі- сенбі күндері 900-ден 1800-ге дейін Түскі үзіліс 1300-ден 1400-ге дейін Қызметті көрсету мерзімі: Күту уақыты - 15 минут; Қызметті көрсету уақыты - 15 минут1. Еркін нысандағы қабылдау туралы өтініш; 2. Білім туралы құжаттың төлнұсқасы 3. 3х4 өлшемді фото - 4 дана; 4. 086 У мед. анықтама, флюро түсіріліммен бірге Жеке тұлғасын куәландыратын құжат (жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін) Келесіні көрсетумен нысан бойынша құжаттарды қабылдау туралы қолхатты беру 1. тапсырылған құжаттардың тізбесі; 2. Құжаттарды қабылдаған қызметкердің аты-жөні, қызметі, байланыс телефоны.Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚсімен куәландырылған электрондық құжат Құжаттарды қабылдау туралы қолхат беру; Құжаттарды тапсыру күнін көрсетумен құжаттарды тіркеу журналына қол қою

Регламент оказания государственных услуг КГКП «Риддерский аграрно-технический колледж»

Виды государственных услуг Приказ на гос. услуги Форма оказания гос. услуги Период оказания гос. услуги Сроки оказания гос. услуги Перечень необходимых документов для получения гос. услуги Итог приема документа Итоговый результат оказания гос. услуг
2 Прием документов в организации ТиПО, послесреднего образования (услуга оказывается бесплатно) МОН РК от 18 октября 2018 года №578 Электронная/ бумажная Очной формы обучения с 20 июня по 25 августа. Заочной формы обучения с 20 июня по 20 сентября С понедельника по субботу включительно С 9.00 -18.00 Перерыв на обед 13.00-14.00 Срок оказания услуги: Время ожидания – 15 мин; Время обслуживания -15 мин; 1.Заявление о приеме произвольной форме; 2.Подлинник документа об образований 3.Фотография размером 3х4 4 штук; 4.Мед. Справка 086 У с флюро снимкам Документ удостоверяющий личность (для идентификаций личности) Выдача расписки о приеме документов по форме с указанием 1. перечня сданных документов; 2.ФИО, должность сотрудника принявшего документы а так же его контактных данных. При обращении Портал, электронный документ, удостоверенный ЭЦП уполномоченного лица услугодателя Выдача расписки о приеме документов; Роспись в журнале регистраций документов с датой подачи документов